Skip to main content

Litteratur og nettressurser

Foto: Luz Brattcher, Flickr (CC)Foto: Luz Brattcher, Flickr (CC)Her finner du tips om litteratur og nettressurser som er særlig relevant for å forebygge og håndtere mistanke eller akutte situasjoner, knyttet til overgrep mot personer med utviklingshemning.

Seksualitet og utviklingshemning. Funksjonshemmede og seksualitet Bernt Barstad. Universitetsforlaget, 2006.

Håndbok - Utviklingshemning og seksualitet. Forebygge og håndtere overgrep Håndboken er utarbeidet av fagkonsulenter ved habiliteringstjenestene i Finnnmark og Fylkesmannen i Finnmark.Revidert juni 2012.

Utviklingshemming og seksuelle overgrep -forebygging og oppfølging. Faghefte for habiliteringstjenestene for voksne i Helse Sør-Øst.

Svakt rettslig vern Kronikk av Terje Olsen og Tina Luther Handegård, Nordlandsforskning

Rutiner for forebygging og håndtering av mistanke om fysiske og seksuelle overgrep og grenseoverskridende atferd mot barn og ungdommer i fosterhjem. Rutiner til fosterforeldre. Bufetat.

Rutiner for forebygging og håndtering av mistanke om sesksuelle overgrep og grenseoverskridende atferd mot barn og ungdom i Barne- og familieetatens barnevernsinstitusjoner. Oslo kommune. Barne- og familieetaten.

Handlingsplan mot voldtekt 2012-2014. Handlingsplan fra Justis- og Beredskapsdepartementet.

FMSO Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) ble etablert ut fra et behov for et organisasjonsfellesskap og et bindeledd for kunnskapsformidling om seksuelle overgrep.

NAKU -kunnskapsbank, tema overgrep.


Forebyggelse og håndtering. Seksuelle overgreb mod mennesker med psykisk funktionsnedsættelse. Dansk publikasjon, utgitt av SUS. 2010.

Seksuelle overgreb på mennesker med handicap. Resume af litteraturstudie. Dansk publikasjon, utgitt av SUS. 2010.

www.forebygovergreb.dk Dansk nettsted med ressurser som fokuserer på å forebygge overgrep mot personer med funksjonsnedsettelser.

Seksuelle overgreb sker også på skoler -en seksualpolitik kan forebygge. Dansk prosjekt. Med rapport. 2012. Prosjektets nettside.

ULFs seksualrådgivning. Dansk nettside. Udviklingshæmmedes landsforbund gir rådgivning, blant annet til dem som har hatt en ubehagelig seksuell opplevelse.