Skip to main content

Ledelsen

Ledelsen har ansvar for å AKTIVT bidra til forståelse og åpenhet om risiko for seksuelle overgrep. Åpenhet og gode, klare retningslinjer knyttet til temaet er blant de beste forebyggende strategiene man kan ha.

Normalt vil det være ledelsen beslutning om man på bakgrunn av mistanke skal anmelde til politiet. Ledelsen har også det overordnede ansvar for at tjenestebruker får nødvendig støtte og hjelp i situasjonen. Både akutt og oppfølging over tid.

Foto: Don LaVange, Flickr (CC)Foto: Don LaVange, Flickr (CC)