Skip to main content

Kompetanse hos de ansatte

Alle ansatte skal ha kunnskap om seksualitet, og forholde seg til ulike uttrykk for seksualitet. Man må ha så mye kunnskap at man kan legge til rette for at den enkelte blir i stand til å forstå egne og andres grenser, og å si fra når grensene blir krenket.

I tillegg skal ansatte ha et reflektert syn på grenseoppganger mellom sunn seksualitet og seksuelle krenkelser og overgrep, og kunnskap om varseltegn og håndtering.

Foto: Trey Ratcliff, Flickr (CC)Foto: Trey Ratcliff, Flickr (CC)