Skip to main content

E-læringskurs

Foto: Andreas photography, Flickr (CC)Foto: Andreas photography, Flickr (CC)En rekke bedrifter og organisasjoner lar ikke ansatte utføre arbeidsoppgaver før de ha gjennomgått elæringskurs. De kvalitetssikrer de ansattes kompetanse. Det er ENDA større grunn til å stille denne type krav når vi jobber i helse- og omsorgssektoren, for sårbare personer.

Et av e-læringskursene vi har utviklet handler om seksuelle overgrep mot personer med utviklingshemning.

Hensikten med kurset er å bidra til et miljø preget av trygghet og åpenhet, fritt for alvorlige hemmeligheter om overgrepsforhold. Informasjon og diskusjoner om overgrep skal være like selvfølgelig som andre tema blant personer som jobber for utviklingshemmede.

Ansatte skal kjenne til rutiner for håndtering av mistanke om overgrep, slik at de raskt kan bidra til at de raskt og effektivt kan iverksette tiltak som ivaretar utviklingshemmedes videre sikkerhet og oppfølging fra kompetente fagpersoner og instanser.

Du finner dette ("Ingen hemmeligheter") og andre aktuelle e-læringskurs på www.sorkompetanse.no