Skip to main content

Behov for ryddighet, rutiner og hjelp

Foto: Drew Herron, Flickr (CC)Foto: Drew Herron, Flickr (CC)Å håndtere seksuelle overgrep eller mistanke om overgrep innebærer en rekke oppgaver knyttet til den som er utsatt for overgrep, dennes familie, hjelpeverge, den som begår overgrep, kollegaer, ledelse og ansvarlige på berørte arenaer, for eksempel skole, arbeid, fritidsaktiviteter og så videre. Og ikke minst politi og rettsinstanser, samt terapeuter.

Dette kan man IKKE være alene om, og det er uforsvarlig hvis det ikke foreligger klare rutiner og retningslinjer der man arbeider, for hvordan man skal håndtere dette. Det er mange som bør bli involvert, men alle skal ikke vite alt. Og det man gjør skal gjøres i riktig rekkefølge.