Skip to main content

Akutt håndtering

Foto: D. Sharon Pruitt, Flickr (CC)Foto: D. Sharon Pruitt, Flickr (CC)Alle som jobber med mennesker som tilhører en gruppe som er mer utsatt for overgrep enn populasjonen for øvrig, bør ha et fokus på at de kan komme i en situasjon som tilsier at de kan håndtere dette. Dette skal den enkelte kunne håndtere på en sikker og god måte, som sikrer offer, og i enkelte tilfeller overgriper, på en god måte.

Det ideelle er at hver enkelt ansatt skal vite hva man skal gjøre i slike situasjoner. Vedkommende må ha handlingskompetanse. Vedkommende må vite hva han eller hun skal gjøre, vurdere den enkelte situasjon, vite hvem man skal kontakte osv.

Akutt
Akutt i denne sammenhengen kan være flere ting, og med akutt menes hvor fort en sak må håndteres.

Avdekking av pågående overgrep er akutt, her må man handle straks. Det kan være behov for å sikre biologiske spor, ivareta offer og til og med ivareta overgriper. Det kan dreie seg om voldtekt med fysiske skader. Her må man fortløpende vurdere. Skal politiet rykke ut? Skal man sikre spor og dra til voldtektsmottaket med vedkommende?

Tidsfaktor og fare for gjentagelse er viktige faktorer. Dere kan for eksempel få mistanke om at onkelen til Kari. som bor i nabohuset til foreldrene, har begått overgrep mot henne. Dette er ikke å betrakte som akutt, dersom det er tre måneder til hun skal hjem til foreldrene. Hvis hun derimot skal hjem til foreldrene i helga og dere får mistanke på torsdag, så er det akutt. Da må man vurdere i hvilken grad det er forsvarlig å sende henne hjem, om man skal levere anmeldelse osv.

Ikke akutt
Saker som kan karakteriseres som ikke akutte, trenger ikke være mindre alvorlig av den grunn. Derimot kan man trekke pusten og håndtere disse på en mer grundig måte, man kan foreta mer edruelige valg som gir saken best mulig utfall.