Aggresjon/utagering

Veileder om forebygging og håndtering av aggresjon og vold
Veileder forside

Veilederen fra SOR er et bidrag til å gi et rammeverk, konkrete rutiner og prosedyrer for å bidra til å forebygge og håndtere aggresjon og vold.

Den kan lastes ned gratis som PDF eller så kan trykt hefte bestilles fra denne siden.

 

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner - når personer med utviklingshemming utsettes for eller utøver vold mot personer de bor sammen med eller som yter omsorgstjenester til dem.

Fokusgruppeintervju

Fokusgruppeintervju er en forskningsmetode som har stor utbredelse innen blant annet helsefag. Hensikten er å samle kvalitative data fra en eller flere mindre grupper, hvor man gjennom gruppediskusjoner belyser avgrensede tema.

Vold i nære relasjoner

 Når personer med utviklingshemning utsettes for eller utøver vold mot personer de bor sammen med eller som yter omsorgstjenester til dem.

Risikovurdering og risikohåndtering

Sentral fagenhet for tvungen omsorg er en nasjonal enhet med ansvar for personer med utviklingshemning som dømmes til særreaksjon etter straffelovens §39a. Enheten er lokalisert ved St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, og har ansvar for sikkerhet og rehabilitering overfor denne målgruppen.

Utviklingsfremming

Heimdal bo- og aktivitetstilbud (BoA) er en kompetanseenhet i Trondheim som har spesialisert seg på utfordrende atferd. De liker å utfordre egne og andres tanker rundt hva som er god miljøterapi ved utfordrende atferd, og har oppnådd resultater som bør vekke nysgjerrighet også i andre fagmiljø.

Mishandling, overgrep og omsorgssvikt mot utviklingshemmede

Ny bok presenterer forskning og kunnskapsbaserte strategier knyttet til vold, overgrep, mobbing og omsorgssvikt mot personer med utviklingshemming. Boken omfatter både barn og voksne.

Utfordrende atferd i et habiliteringsperspektiv

Habiliteringstjenestene får henvendelser om saker som er mer krevende enn man kan forvente at kommunene kan ha kompetanse og kapasitet til å klare å mestre på egen hånd. Saker som involverer vold av eller mot personer med utviklingshemning vil typisk være saker habiliteringstjenestene blir bedt om å bistå i. Vi har tatt turen til Stavanger for å høre hva seksjonsleder Bjørn Roar Vagle tenker om utagering og vold knyttet til personer med utviklingshemning.

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim