Skip to main content

Nyheter

Alta kommune streber etter beste praksis

Alta kommune streber etter beste praksis

Alta kommune har implementert PAS som rammeverk for effektive og treffsikre tjenester innenfor helse­, sosial­ og oppvekst. Fra 2019 har flere hundre av kommunens arbeidsstokk, inkludert ledere og virksomhetsledere, vært kursdeltagere på profesjonelt miljøarbeid og deltatt aktivt med prominente forelesere av høy kvalitet. Kursene har holdt fokus på praksisnære caser og relevante problemstillinger. Evalueringene fra kursdeltakerne har sendt tydelige signaler om at dette er en god og riktig satsing som en er glad for å få delta på. Videre vurderes kompetansetiltaket som høyst relevant også for andre områder.

Positiv atferdsstøtte for en elev på videregående skole

Positiv atferdsstøtte for en elev på videregående skole

Studien omhandler en 16 år gammel elev med alvorlig utviklingshemming og autisme, som har hatt en økning av atferd som utfordrer de siste årene. Ved overgang til videregående skole har en hatt fokus på å øke livskvaliteten til eleven i tråd med PAS rammeverket. Flere samtidige proaktive strategier benyttes og sentralt er fokuset på elevens ønsker og verdier som det normative grunnlaget i arbeidet.

Søker deltakere til spennende medvirkningsprosjekt

Søker deltakere til spennende medvirkningsprosjekt

Redd Barna og Stiftelsen SOR har fått prosjektmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til prosjektet vi har også en stemme. I dette prosjektet vil vi sette fokus på rettighetene til barn og unge med utviklingshemming, løfte fram deres egne stemmer, og styrke deres rett til å uttrykke sine meninger, bli hørt og tatt på alvor. Vi søker derfor etter ungdom i fire norske byer som har lyst til å ha det lærerikt og morsomt sammen med oss i to dager på nyåret.

Kan helsepersonell være en kilde til aggresjon? Om å se seg i speilet

Kan helsepersonell være en kilde til aggresjon? Om å se seg i speilet

Lone Viste er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie og jobber i Helse Stavanger, på klinikk psykisk helsevern for voksne. På SOR-konferansen i mai holdt hun et foredrag med temaet «Kan helsepersonell være en kilde til aggresjon?». Foredraget bygger på et kapittel fra MAP, «Møte med aggresjonsproblematikk», og handler om selvregulering og det å se seg selv i speilet i møte med mennesker som er ivaretatt i vår omsorg.

Sterke og viktige innlegg i Stortinget om arbeidsinkludering

Sterke og viktige innlegg i Stortinget om arbeidsinkludering

-- Det er for mange med utviklingshemming som står utenfor arbeidslivet i dag. En stor andel skyldes våre fordommer og manglende tro på at andre kan gjøre et arbeid. Det kan også skyldes misforstått snillhet.  At under tre prosent av voksne med lett utviklingshemming er i ordinært arbeid, viser at systemet er modent for endring, sa stortingspolitiker Margret Hagerup (H) i sin innledning.

Organisasjonenes innspill til Meld. St. 8

Organisasjonenes innspill til Meld. St. 8

Sammen med Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), Fellesorganisasjonen (FO), Fagforbundet, Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL), Handikappede Barns Foreldreforening (HBF), Norges Handikapforbund (NHF) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) har Stiftelsen SOR skrevet 74 tilleggstiltak til Meld. St. 8. Tiltakene ble overlevert arbeids- og sosialkomiteen ved saksordfører Torbjørn Vereide (Ap) i forbindelse med høringen av meldingen 31. januar 2023. Under kan du lese organisasjonenes generelle tilbakemelding, og nevnte tilleggstiltak i sin helhet. 

Når frivillighet blir en måte å leve på

Når frivillighet blir en måte å leve på

Nassima var en av de aller første som meldte seg som frivillig i Oslo. Hun er et arbeidsjern, og bruker mye av sin fritid på å være frivillig. Frivillighet har alltid stått sentralt hos Nassima, og da hun så at HELT MED søkte frivillige var hun ikke i tvil om at hun skulle bli en del av dette.

Fra rettsikkerhet til rettsløshet!

Fra rettsikkerhet til rettsløshet!

Individuelle tilpassede tjenester, hvor realistisk er det? Institusjoner for utviklingshemmede ble avviklet i Norge i 1991. I 2022 stiller jeg spørsmålet om institusjonene er på vei tilbake? «Stadig oftere bygger norske kommuner store bofellesskap for mennesker med utviklingshemming» (Rønne: 2017).

Sandefjord kommune: 2040 starter nå!

Sandefjord kommune: 2040 starter nå!

I Sandefjord kommune satser de friskt på gode tjenester til personer med utviklingshemming. Med to parallelle tjenesteutviklingsprosjekt staker de ut en nyskapende og fremtidsrettet vei for de kommunale velferdstjenestene. 

Dette er drømmejobben

Dette er drømmejobben

Da koronapandemien stod på som verst, fikk Pernille drømmejobben på Alna ridesenter. Å jobbe med dyr har alltid vært målet, og gjennom HELT MED fikk hun denne muligheten. I tillegg til å være en viktig ressurs på ridesenteret, er Pernille også frivillig i HELT MED, og bidrar med planlegging av de sosiale samlingene i Oslo.

Voksne med borderline intellektuell fungering eller lett utviklingshemning og ikke-smittsomme sykdommer

Voksne med borderline intellektuell fungering eller lett utviklingshemning og ikke-smittsomme sykdommer

Voksne med borderline intellektuell fungering eller lett utviklingshemning kan på grunn av sine ulike biologiske og miljømessige forutsetninger ha forhøyet risiko for å utvikle ikke-smittsomme sykdommer. Lav helsekompetanse og store forskjeller i behovene kan også skape særlige utfordringer når det gjelder å oppdage og følge opp sykdom. Hva vet vi om forekomsten av ikke-smittsomme sykdommer blant voksne med borderline intellektuell fungering eller lett utviklingshemning og hva bør tjenesteytere være oppmerksomme på?

Digital utvikling, men begrenset mulighet for utviklingshemmede!

Digital utvikling, men begrenset mulighet for utviklingshemmede!

Vi som leder Nettverk for inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming, har stilt oss spørsmål om hva som er grunnen til at så mange med utviklingshemming mangler PC og tilgang til digitale plattformer? De fleste av oss har i dag både internett og PC, men vi opplever at flere medforskere, personer med utviklingshemming som jobber sammen med oss i forskningen, ikke har samme tilgang. Dette fører blant annet til at de blir utestengt fra muligheten til å jobbe med egne rettigheter og velferd. Erfaringer fra intervjuundersøkelser, samarbeid om forskning og rettigheter viser dette.

En bedre hverdag for beboerne

En bedre hverdag for beboerne

Vi tar turen til Dragvoll Helse- og velferdssenter for å møte Elisabeth. Her har hun jobbet i over 2 år, og med sitt gode humør bidrar hun til en bedre hverdag for beboerne på avdelingen. Fra før har Elisabeth et stort sosialt nettverk, men hun syns allikevel de sosiale samlingene er viktig for å knytte vennskap.