Skip to main content

Nyheter

Veiledning i praksis

Veiledning i praksis

Veiledning handler om å utvikle den veilededes kompetanse i problemløsning og mestring av faglige oppgaver og utfordringer. Forfatterne gir en kort oversikt over sentrale modeller i det veiledningsteoretiske landskapet, men legger primært vekten på hvordan man kan lære og øve på grunnleggende ferdigheter i veiledning - i praksis.

 

Hvordan står det til?

Hvordan står det til?

Helseoppfølging for personer med utviklingshemming

Helsetjenestene i Norge er stort sett basert på at man selv tar initiativ til å oppsøke lege eller annet helsepersonell. I hvert fall når man er voksen. Vi må selv kjenne etter og redegjøre for hva som plager oss, for så å kontakte noen som kan bistå til at det blir bedre gjennom adekvat behandling. Men for noen fungerer ikke dette så greit. Har man utviklingshemming og store kognitive og språklige utfordringer, klarer man gjerne ikke å definere sine plager så godt. Tilsvarende når det gjelder å formidle dette til andre og ta initiativ til å få behandling. Helsevesenet klarer i for liten grad å tilpasse helsetjenestene til denne gruppen, forteller Kim Berge på SOR-konferansen ”Er godt nok godt nok?”.

Terje Fredheim på SOR-konferanse. Foto: Mikkel Eknes

Fastlegenes oppfølging

Personer som har utviklingshemming og atferdsproblem / psykisk lidelse utgjør en stor utfordring for primærhelsetjenestene, sier Terje Fredheim (PhD). I sitt doktorgradsarbeid undersøkte han hvordan fastlegene samhandlet med kommunale helsetjenester i kommune og spesialisthelsetjeneste. På SOR-konferansen «Er godt nok godt nok?» fortalte han om funnene, og hva han tenker om situasjonen i dag og fremover.

Politikken for mennesker med utviklingshemming – hva må endres?

Politikken for mennesker med utviklingshemming – hva må endres?

Jens Petter Gitlesen åpner debatten med å stille spørsmål om når vil noe skje, og hvordan? Lundteigen har svaret klart: «Jeg tror man skal slutte å be om offentlige utredninger. Man skal be om bevilgninger i statsbudsjettet, og man skal be om lovproposisjoner som endrer forholdene. Det er altfor mange NOU-er, altfor mange stortingsmeldinger, altfor mye øredøvende enighet, og dere ser hvordan det går.»

Fra aktivitetsstyrt til resultatstyrt, et paradigmeskifte

Fra aktivitetsstyrt til resultatstyrt, et paradigmeskifte

Skjalg Havåg er administrerende direktør i Oslo kollega, og er invitert til å prate om arbeidsinkludering på SOR-konferansen Fra løfter til handling. Oslo kollega jobber med å få folk integrert i ordinært arbeidsliv. De har en kombinasjon av interne arbeidstreningsarenaer og samhandling med næringslivet.

Øvelse gjør mester

Øvelse gjør mester

Selvbestemmelse er ikke noe som dukker opp når du er 18 år. Det er noe man må øve på. Ikke alle valg vi tar er nødvendigvis gode, men da er det flere ting som må tas med i betraktningen: Hva har betingelsene vært når vi har tatt de valgene, og hvilken støtte og hjelp har vi fått underveis, spør Karl Elling Ellingsen på SOR-konferansen Fra løfter til handling.

Fremtidig lovverk om tvang og makt

Fremtidig lovverk om tvang og makt

«Tvang er noe av det verste et menneske kan bli utsatt for. Det er en avmakt, å miste sin personlige frihet, miste retten til å bestemme selv». Slik åpner Bjørn Roar Vagle foredraget sitt på SOR-konferansen Fra løfter til handling. - Samtidig vet man at bruk av tvang vil være helt nødvendig i enkelte tilfeller. Uten tvang så ville flere pådratt seg alvorlige skader, eller levd i uverdige situasjoner. Tvang kan faktisk være livreddende, fortsetter han.

Foto: Bergensavisen (BA). Les saken her (bak betalingsmur)

Bergen: Elena bor ikke med andre barn

Elena (15) bor sammen med eldre. Foreldre vil at Elena skal bo sammen med andre barn. SOR reagerer og vil ha hurtig og god løsning.Det er Bergensavisen (BA) som forteller historien om Elena (15) som ikke har andre barn å bo sammen med i bofellesskapet der hun nå har sitt hjem.